Jade-Zendegi

جاده زندگی

در سفر میان جاده زندگی، تنها وقتی به سرمنزل مقصود دست خواهیم یافت که بدون هیچ ضابطه و رابطه ای، گواهینامه ی صبر و استقامت را گرفته باشیم. [گاه نوشته ...

ادامه مطلب
Reward

پاداش

وقتی که همه چیز به اشتباه [پیش می رود] و زمان به سختی [سپری می شود] من فقط [به آسمان] نگاه می کنم و می گویم: ” [خدایا] می دانم ...

ادامه مطلب
Chashmane-Basteh

چشمان ِ بسته

آدم های این حوالی وقتی که نمی توانند تو و گفته هایت را هضم کنند، بی آنکه حتی دستشان را بلند کنند، راحت ترین گزینه را از روی میز بر ...

ادامه مطلب
On-Time

آن تایم

گاهی اونقدر On Time بود، که ساعتم حوصلش سَر می رفت. [کاریکلماتور – صابر خطیری]

ادامه مطلب
Labkhand

لبخند

زندگی همچون معشوقه ایست که با هر لبخندمان بر ما بوسه می زند، پس بیایید همیشه بخندیم و شاد باشیم تا زندگی ما را در آغوش بگیرید. [گاه نوشته های ...

ادامه مطلب

به نام آنکه علت زیستن و غایت رفتن است، خوبان من، امید که بتوانم با مطالب و نوشته هایم در این سایت، آرامش، نشاط درونی و موفقیت را بر عرصه ی زندگی شما دوستان فهیم و شایسته حاکم سازم و امیدوارم شما خوبان نیز با مراجعه ی مکرر به این سایت، توفیقی بزرگ در جهت رسیدن به بالاترین قله ی موفقیت در زندگی خود پیدا کنید و در آرزوی آنم که با نظری مرا و یا مطالبی را که در اینجا می خوانید همراه و راهنما باشید. فراموش نکنید که همه ما برای تکامل و عروج به بالاترین درجات انسانی به یکدیگر نیازمندیم. پس وقتی به منزلگاه خویش قدم می نهید آن را به زیبایی نظرات خویش آذین کنید، چونانکه نظرات سبزتان، وجودم را سرشار از امید و عشق به ادامه ی این راه می کند.

همتم بَدرقه ی راه کـن ای طایـر قـدس که دراز است ره مقصد و من نـو سفـرم

سامانه پیامک: ۳۰۰۰۲۶۵۹۱۲۳۰۰۰
ایمیل: SaberKhatiri@Live.com